Ukončit Zprávy

Praha se připojí ke Světovému dni dárců kostní dřeně. Nasvítí dvě budovy