Ukončit Zprávy

Počet případů domácího násilí v Praze neklesá, množí se případy opakovaného vykázání