Ukončit Zprávy

Městské části - zrušit je a nebo naopak posílit jejich odpovědnost a finance?